Hvad er de forskellige typer af testamenter?

At lave et testamente er noget, som kan give dig og dine nærmeste en stor tryghed. Især når det kommer til fordeling af arv, er det vigtigt at have styr på, hvordan du vil have din arv fordelt efter din død. Men, hvilken type testamente kan du egentlig vælge imellem? Det kan være en jungle at finde rundt i, men med denne guide kan du få overblikket over de forskellige testamente typer og deres formål.

Det notartestamente:

Et notartestamente er et testamente, som skal oprettes i samarbejde med en notar. Notaren noterer sig i bogstavform din sidste vilje på en særlig erklæring, som herefter skal underskrives foran notaren. Formålet med notartestamentet er, at det vil blive beskyttet mod tvivl om ægtheden af underskrifterne og om testators skriftlige integritet. Notartestamenter er især populære i de sydligere lande, og opbevares ofte af notaren. Det er en sikker måde at oprette et testamente på, og der er ikke behov for at arkivere det i Statsforvaltningen.

Det vidnetestamente:

Hvis du ikke ønsker at oprette et notartestamente, kan du i stedet oprette et vidnetestamente. Ved et vidnetestamente er formen ikke helt så tæt som ved et notartestamente. Her kan du selv skrive testamentet i hånden eller på computer, underskrive det, og herefter underskrive det i vidne tilstedeværelse. Vidnet skal være med til hele processen og underskrive på dokumentet, hvor det skal angives, at vidnet erklærer, at det er testators vilje, som han eller hun ønsker at beskrevet i dokumentet.

Det holografiske testamente:

Et holografisk testamente kaldes også for det håndskrevne testamente. Dette testamente vil ofte blive skrevet mumlende, undertiden vil det udelukkende være forfatteren selv, der kan afkode betydningen. Selvom det ikke er en formkrav at vidner underskriver dokumentet, skal det alligevel bringes for en domstol for verifikation, hvilket indebærer en vis sandsynlighed for tvivl om testators intentioner.

Det ægtepagttestamente:

Hvis du er gift, kan du oprette et testamente, der er knyttet til jeres ægteskab. Der gøres dette ved at oprette et ægtepagttestamente. Dette er sammenkoblet med, at I opretter en ægtepagt i forhold til jeres formue. Et ægtepagttestamente kan således sikre, at jeres formue går tilbage til den måde, I har aftalt på i ægtepagten. Det er vigtigt at understrege, at ægtepagter er grænsende mod testamenter, og de ændrer på din arveret.

Det almindelige testamente:

Det almindelige testamente er den mest kendte og anvendte type testamente. Her kan du selv bestemme, hvordan din arv skal fordeles efter din død. Der er dog nogle formelle krav, der skal overholdes for at et testamente er gyldigt. Det skal skrives med pen og papir, dateres og underskrives af dig selv. Du kan også tilføje vidner, men det er ikke et krav. Hvis du opretter et testamente, skal det arkiveres i Statsforvaltningen.

Der er mange forskellige testamente typer, du kan vælge imellem, når du skal sikre din arvefordeling efter din død. Det er vigtigt, at du vælger den type, der passer bedst til dig og dine ønsker. Ved at have et testamente, kan du undgå misforståelser og konflikter blandt familiemedlemmer, når det kommer til fordeling af arv. Værdierne og beslutningerne er på plads og det giver en stor tryghed.